ARTICLES AND BIBLIOGRAPHY

ARTICLES:


GORJANC, D.: Koštanco splavil čudež, Slovenske novice, 25. oktober 2011, str. 10, 19.


N.R.: Čudežna vesla starih plovil, Primorske novice, 25. oktober 2011, leto LXV, št. 248, str. 10.


Imamo najlepšo batano na hribu?, Mandrač - tednik, 20. oktober 2011, št. 931, leto XVIII, str. 7.K.T.: Čudež je morda prehudo ime za tak dogodek, Mandrač - tednik, 27. oktober 2011, št. 932, leto XVIII, str. 7.

MIKLAVČIČ ŠUMANSKI, M.: Obujen praznik izolskega čudeža, Bobnič - La Crida, Glasilo Občine Izola, št. 1, oktober 2011, str. 16.

Festeggiato a Isola il miracolo di San Mauro, Il mandracchio online, Il portale multimediale della Comunita Italiana a Isola, 23 ottobre 2011. (link)

Obeležili smo 631. obletnico izolskega čudeža, Izola.info, 25. oktober 2011  (link)

Obudili praznik izolskega čudeža, Občina Izola - Spoznajte občino z nasmehom, 25. 10. 2011. (link)

LAPANJA, T.: Obudili praznik izolskega čudeža, Novice.Dnevnik.si, 26. 10. 2011. (link)

MARSIČ, B.: Video - Za praznik izolskega čudeža največ zanimanja požela regata, Podpalmo.si, 24. 10. 2011. (link)

BREC LOREDAN, H.: V Izoli obudili praznik čudeža, Primorska Info, 25. 10. 2011. (link)

N. R.: Čudež po izolsko, Primorske novice, 26. 10. 2011. (link)

GORJANC, D.: Koštanco splavil čudež, Marino in David Hrvatin sta splavila batano, Slovenske novice, 25. 10. 2011. (link)BIBLIOGRAPHY:

BOERIO, G.: Dizionario del dialetto veneziano, Terza edizione aumentata e corretta, Reale tipografia di Giovanni Cecchini edit., Venezia, 1867.

BUDICIN, M. et al.: Kuća o batani, <URL: http://www.batana.org/>, Rovinj, 2005.

CORAZZINI, F.: Vocabolario nautico italiano, Tipografia San Giuseppe degli Artigianelli, Torino, 1900.

GRADIŠNIK, J. et al.: Pomorska slovenščina, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1961.

MANZINI, G. - ROCCHI, L.: Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Collana degli atti Centro di ricerche storiche - Rovigno, n. 12, Mosetti techniche grafiche snc, Trieste, 1996.

MORATO, N.: Korte (Dvori), Slovenske istrske vasi - st. 2, Tiskarna Tone Tomšič, Ljubljana, 1989.

ROSAMANI, E.: Vocabolario marinaresco giuliano - dalmata, Casa editrice Leo S. Olschki - Firenze, Industria grafica L'Impronta, Firenze, 1975.

SIMIČ, S.: Batane Istre, Kočevski tisk, 2008.

STRATICO, S.: Vocabolario di marina in tre lingue, Tomo primo (Ital.-Franc.-Ingl.), Dalla stamperia reale, Milano, 1813.

UJEVIĆ, M. et al: Pomorska enciklopedija, Leksikografski zavod FNRJ, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1954-65.

Associazione Vela al terzo Venezia, Regolamento e norme di ammissione alle regate di vela al terzo, Venezia, 2009.

Ministrstvo za promet, Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah, Ur.l. RS št. 45/2002, Spremembe: Ur.l. RS, št. 89/2002, 42/2005, 25/2008.

Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah, Ur.l. RS, št. 25/2008.

Pravilnik o upravljanju s čolni, Ur.l. RS, št. 42/2005.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o čolnih in plavajočih napravah, Ur.l. RS, št. 89/2002.

Photos of batanas from slovenian coast.

Old postcards and photos of traditional boats and ships  from slovenian coast.